Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

TERMIN SZKOLENIA od 02 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.

            Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku w dniach od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  na miesiąc wrzesień 2014r. Wniosek  do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

           O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

   Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
- kopię dowodu osobistego.


         Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy z uwzględnieniem limitu miejsc. Po otrzymaniu limitu powołania nie wcześniej jak na 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia  szkolenia  Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła listownie wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną.

REKRUTACJA

DO

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ FORMOZAKURSY KADRY REZERWY

Terminy Kursów Kadry Rezerwy na 2014r.

 


ĆWICZENIA WOJSKOWE

 MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw „a w szczególności art. 12 ust. I (z dniem 01.01.2014 r.) w brzmieniu” Żołnierzy rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej posiadających stopnie wojskowe starszego plutonowego (starszego bosmanmata), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki), z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mianuje się:

1) starszego plutonowego (starszego bosmanmata) - na stopień sierżanta (bosmana);

2) sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) - na stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki);

3) młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) - na stopień starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki.

     Wszystkie osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: (15) 8773835,  lub wysłanie wiadomości e-mail na adres wkunisko@wp.mil.pl. Zgłoszenia można również dokonać osobiście w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku ul. Kosciuszki 2. 

Podziękowania dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych.

 

 Dzień Weterana

W dniu 29.05.2014r. Dzień Weterana uczciliśmy pamięć poległych na misjach odwiedzając groby i składając wieńce.
Na grobach sierż. Łukasza Krawca w miejscowości Jelna gm. Nowa Sarzyna i kpr. Michała Kołka w Stalowej Woli oddała hołd delegacja WKU w składzie kpt. Mariusz GRUNT, Pani Wioletta PAKUŁA, Pan Piotr JAKUBOWSKI.

 

 Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

 

W dniu 3 maja 2014r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz rządowych i samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Poległych po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

 

 


Uroczyste wręczenie Decyzji o powołaniu na II trunus Służby Przygotowawczej.
        W dniu 22 kwietnia 2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji o powołaniu na II trunus Służby Przygotowawczej w 2014r. Po 2 dniowych rozmowach z 120 kandydatami którzy złożyli wnioski w powyższej sprawie, Komisja Rekomendująca przedstawiła Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wykaz 30 osób które spełniają wszystkie predyspozycje do stanowisk w Narodowych Siłach Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych na administrowanym terenie po zakończeniu tej służby. W wyniku dalszej procedury decyzje o powołaniu na turnus rozpoczynający się w dniu 06-07.05.2014r. otrzymało 13 osób (w tym 1 kobieta).


 

Uroczyste spotkanie Wielkanocne w Garnizonie Nisko

W dniu 17.04.2014r. o godz. 12.00 w 3 batalionie inżynieryjnym w Nisku odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne. Gospodarzem uroczystości był Dowódca Garnizonu Nisko  – ppłk Zbigniew DROŻDZEWSKI.
Na uroczystość zostali zaproszeni:

Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie kpr. Michała  KOŁKA
Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie sierż. Łukasza KRAWCA
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku – ppłk Leszek STĘPIEŃ
Dowódca  16 Tczewskiego batalionu saperów w Nisku – ppłk Marian SZYMULA
Kapelan Garnizonu Nisko – ks. mjr Robert KRZYSZTOFIAK
przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji oraz Władze Samorządowe
Kadra i pracownicy wojska z Jednostek Wojskowych i WKU w Nisku.Zobacz więcej>>>